Thông tin tài liệu


Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định
Authors: Ngô Thị Ngọc Hà
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Ngân hàng -- Luận văn -- Dịch vụ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định và thực trạng tiếp cận dịch vụ của các DNVVN. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14847
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105846.pdf
      Restricted Access
    • Size : 902,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.