Thông tin tài liệu


Title: SVM, mạng neuron và ứng dụng
Authors: Vũ Lê Huy
Advisor: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Mạng thần kinh; Nghiên cứu; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lý thuyết phân lớp và các thuật học máy. Mạng nơ - ron nhân tạo và nhận dạng dựa trên mạng nơ - ron. Phương pháp SVM và ứng dụng. Cơ sở lý thuyết cho xây dựng hệ thống nhận dạng cảm xúc. Thiết kế và triển khai hệ thống.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14885
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254425.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254425-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 99,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.