Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng camera giám sát trong an ninh và giao thông
Authors: Phạm Huy Tùng
Advisor: Tạ Tuấn Anh
Keywords: Camera; Giám sát; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết chung. Ứng dụng camera giám sát để phát hiện chuyển động. Ứng dụng camera giám sát trong hệ thống an ninh. Giải pháp ứng dụng camera giám sát trong giao thông
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14906
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254601.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254601-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 96,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.