Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Điện năng; Đường dây; Ảnh hưởng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phân tích các ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Phương pháp tính toán ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin. Kết quả tính toán ảnh hưởng của đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Thường Tín. Đề xuất các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực sang đường dây thông tin.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14908
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254605.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254605-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 111,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.