Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu công nghệ RFID và ứng dụng
Authors: Phạm Văn Tranh
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Nhận dạng tự động; Nghiên cứu; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ nhận dạng tự động. Công nghệ RFID. Thiết kế, chế tạo hệ thống RFID chủ động hoạt động ở tần số 433 MHz. Ứng dụng RFID trong quản lý khách sạn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14928
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254629.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254629-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.