Thông tin tài liệu


Title: Tách chiết và tinh sạch Enzym nattokinaza sinh ra bởi chủng Bacillus subtilis
Authors: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Advisor: Nguyễn Lan Hương
Keywords: Enzym; Chiết tách
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tình hình nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng nattokinaza trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên vật liệu và hóa chất, thiết bị sử dụng và phương pháp nghiên cứu. Các kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14954
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

87

VIEWS & DOWNLOAD

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254660.pdf
    Restricted Access
  • Size : 951,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254660-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 83,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.