Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp nghề Hệ thống điện tại Trường cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam
Authors: Nguyễn Hoàng Tùng
Advisor: Nguyễn Khang
Keywords: Trường cao đẳng; Đào tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường dạy nghề. Đánh giá chất lượng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện tại Trường cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp nghề Hệ thống điện tại Trường cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14955
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254661.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 779,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254661-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254661-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.