Thông tin tài liệu


Title: Mạng lưới wireless mesh network
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14964
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254673.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254673-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 94,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.