Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá hiện tượng biến thiên điện áp ngắn hạn trong lưới phân phối, xét cho lưới thành phố Nam Định
Authors: Đỗ Ngọc Quảng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Mạng điện; Điện áp; Biến thiên; Nam Định
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Tổng quan về chất lượng điện năng - biến thiên điện áp ngắn hạn. Biến thiên điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Mô hình tính toán biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối. Tính toán, phân tích các yếu tô ảnh hưởng đến đánh giá biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối. Tác giả trình bày các kết luận và đề xuất được đưa ra.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14988
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253957-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253957-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.