Ts-Điện (85)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85

 • 332761-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Mạnh Tùng;  Advisor : Phạm Quang Đăng; Nguyễn Huy Phương (2023)

 • Tổng quan về hệ điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; thiết kế bộ quan sát ứng dụng điều khiển không dùng cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và kết quả mô phỏng thời gian thực.

 • 332718-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phí Hoàng Nhã;  Advisor : Đào Quang Thủy; Phạm Hùng Phi (2022)

 • Tổng quan về động cơ từ trở; phương trình đặc tính từ thông của động cơ từ trở có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ; điều khiển backstepping cho động cơ từ trở được phát triển theo mô hình kết hợp phi tuyến; thiết kế bộ điều khiển backsetpping kết hợp bộ quan sát trạng thái phi tuyến, bộ ước lượng bằng mạng nơ ron nhân tạo.

 • 332690-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Thị Hương Sen;  Advisor : Vũ Thị Thúy Nga; Phan Xuân Minh (2022)

 • Tổng quan về hệ thiếu cơ cấu chấp hành và xe tự hành; tổng hợp bộ điều khiển trượt tầng Backstepping chỉnh định mờ cấu trúc một mạch vòng; tổng hợp bộ điều khiển thích nghi dựa trên ước lượng nhiễu cấu trúc hai mạch vòng; tổng hợp bộ điều khiển thích nghi mờ loại 2 cấu trúc hai mạch vòng.

 • 332692-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đình Đạt;  Advisor : Nguyễn Quang Địch; Nguyễn Huy Phương (2022)

 • Tổng quan về ổ từ kiểu lai; nghiên cứu cấu trúc mới ổ từ kiểu lai; nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển cho ổ từ kiểu lai khe phân cách; xây dựng mô hình thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm.

 • 324655-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Mai Văn Chung;  Advisor : Vũ Hoàng Phương; Nguyễn Văn Liễn (2022)

 • Tổng quan về nghịch lưu đa mức cấu trúc cầu H nối tầng ứng dụng cho hệ truyền động không đồng bộ; điều khiển nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng dựa trên điều chế vector không gian; ứng dụng điều khiển dự báo cho mạch vòng dòng điện của nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng; xây dựng hệ thống thực nghiệm.

 • 327638-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Tống Thị Lý;  Advisor : Dương Minh Đức; Nguyễn Tùng Lâm (2021)

 • Tổng quan về hệ vận chuyển vật liệu dạng băng; mô hình toán học cho hệ vận chuyển vật liệu dạng băng; điều khiển lực căng cho hệ vận chuyển vật liệu dạng băng; nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ vận chuyển vật liệu dạng băng.

 • 324547.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ninh Văn Nam;  Advisor : Phạm Hồng Thịnh; Trần Văn Tớp (2020)

 • Tổng quan về chống sét trong đường dây truyền tải; Tính toán quá độ điện từ do sét trên đường truyền tải 20; Phương pháp tính toán suất cắt cho đường dây truyền tải 48; Ứng dụng chống sét van cho đường dây truyền tải; Một số phương pháp chống sét kết hợp sử dụng CSV cho đường dây truyền tải.