Ts-Điện (97)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97

 • 338101.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Long;  Advisor : Đào Phương Nam; Phan Xuân Minh (2023)

 • Tổng quan về điều khiển dự báo phi tuyến và mô hình robot tự hành. Điều khiển dự báo tuyến tính và phi tuyến trong các hệ chuyển động. Điều khiển bám theo quỹ đạo của robot tự hành chủ có xét đến góc hướng.

 • 332761-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Mạnh Tùng;  Advisor : Phạm Quang Đăng; Nguyễn Huy Phương (2023)

 • Tổng quan về hệ điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; thiết kế bộ quan sát ứng dụng điều khiển không dùng cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và kết quả mô phỏng thời gian thực.

 • 332718-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phí Hoàng Nhã;  Advisor : Đào Quang Thủy; Phạm Hùng Phi (2022)

 • Tổng quan về động cơ từ trở; phương trình đặc tính từ thông của động cơ từ trở có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ; điều khiển backstepping cho động cơ từ trở được phát triển theo mô hình kết hợp phi tuyến; thiết kế bộ điều khiển backsetpping kết hợp bộ quan sát trạng thái phi tuyến, bộ ước lượng bằng mạng nơ ron nhân tạo.

 • 332692-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đình Đạt;  Advisor : Nguyễn Quang Địch; Nguyễn Huy Phương (2022)

 • Tổng quan về ổ từ kiểu lai; nghiên cứu cấu trúc mới ổ từ kiểu lai; nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển cho ổ từ kiểu lai khe phân cách; xây dựng mô hình thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm.