Ts-Điện (66)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 66 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Ninh Văn Nam;  Người hướng dẫn : Phạm Hồng Thịnh; Trần Văn Tớp (2020)

 • Tổng quan về chống sét trong đường dây truyền tải; Tính toán quá độ điện từ do sét trên đường truyền tải 20; Phương pháp tính toán suất cắt cho đường dây truyền tải 48; Ứng dụng chống sét van cho đường dây truyền tải; Một số phương pháp chống sét kết hợp sử dụng CSV cho đường dây truyền tải.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đào Thị Lệ Thủy;  Người hướng dẫn : Trịnh Văn Loan; Nguyễn Hồng Quang (2019)

 • Tổng quan về cảm xúc và nhận dạng cảm xúc tiếng nói; Ngữ liệu cảm xúc và các tham số đặc trưng cho cảm xúc tiếng Việt nói; Nhận dạng cảm xúc tiếng Việt nói với mô hình GMM; Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng mô hình DCNN.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đoàn Đức Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hồng Thanh; Đặng Văn Đào (2009)

 • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Phương pháp thiết kế mạch điện và mạch từ. Xây dựng biểu thức mô tả qua hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí. Thiết kế&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Võ Thu Hà;  Người hướng dẫn : Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Phạm Thục Anh (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động tay máy công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng cho điều khiển bám quỹ đạo của tay máy công nghiệp. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp tay máy có độ cứng vững thấp. Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển cho hệ chuyển động tay máy công nghiệp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Quân Nhu;  Người hướng dẫn : Phạm Thượng Hàn; Trần Hoài Linh (2011)

 • Tổng quan về dự báo phụ tải điện. Ứng dụng mạng nơron kohonen phối hợp với lôgic mờ trong dự báo hình dạng đồ thị phụ tải ngày. Mô hình hỗn hợp và ứng dụng trong ước lượng các quan hệ phi tuyến đồng thời ứng dụng mô hình fuzzy extended kohonen và mô hình hỗn hợp trong dự báo phụ tải ngắn hạn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đức Hạnh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Lân Tráng (2011)

 • Nghiên cứu phát triển các phương pháp tính toán kinh tế, kỹ thuật trong bài toán quy hoạch phát triển lưới điện trung áp để giải quyết các vấn đề như chuyển đổi cấp điện áp hợp lý, tính toán lựa chọn cấu trúc lưới điện để nâng cao chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng nhằm xây dựng hệ thống cung cấp điện bền vững, hiệu quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Hồng Thái;  Người hướng dẫn : Phan Văn Đồng (2011)

 • Tổng quan về gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục và ứng dụng robot song song trong gia công. Đường dụng cụ trong gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục. Xác định thông số điều khiển và sai số định vị, định hướng trục dụng cụ trong máy phay CNC 5 trục. Thuật toán điều khiển hình động học máy phay CNC nhiều trục PSK trong gia công.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đinh Văn Nhượng;  Người hướng dẫn : Phạm Thị Ngọc Yến; Trần Hoài Linh (2010)

 • Nghiên cứu mạng nơ rôn logic mờ TSK : Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm thích nghi và triển khai ứng dụng trong nhận dạng, phân loại sản phẩm gạch ốp lát. Ứng dụng xử lý ảnh xác định đồng thời nhiều thông số khác (vectơ đặc tính) của mỗi mẫu gạch ốp lát để làm cơ sở cho nhận dạng. Nội dung nghiên cứu : thực trạng phân loại sản phẩm công nghiệp và bài toán phân loại sản ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Công Phương;  Người hướng dẫn : Phạm Thị Ngọc Yến; Eric Castelli (2009)

 • Tổng quan về phòng thông minh và y học từ xa. Phát triển bài toán phân loại tiếng nói, đề xuất phương thức lựa chọn và thử nghiệm các đăc trưng phân loại và mô hình phân loại cho bài toán này, xây dựng bộ phận loại tiếng nói động. Nghiên cứu xây dựng bộ phân loại tiếng nói kêu rên. Trình bày tổng quan về ontology, ứng dụng ontology trong phân loại và trong xử lý âm thanh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Huỳnh đức Hoàn;  Người hướng dẫn : Lê văn Doanh; Phạm văn Chới (2009)

 • Khái quát chung về quá trình phát sinh và tắt của hồ quang điện trong các thiết bị đóng cát. Khảo sát đặc tính của Hồ Quang điện. Mô hình toán cho hồ quang điện trong không gian hạn chế và ảnh hưởng của lực điện động đến quá trình dập tắt hồ quang điện trong các loại APTOMAT