Ts-Điện (97)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 97 tài liệu

 • 338116.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Thị Kim Nhung;  Người hướng dẫn : Ngô Tứ Thành (2024)

 • Cơ sở lí luận về phát triển năng lực tự học trong phương thức đào tạo B-learning. Thực trạng và điều kiện phát triển năng lực cho vinh viên ngành kỹ thuật điện trong phương thức đào tạo B-learning. Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện trong phương thức đào tạo B-learning, thực nghiệm sư phạm và đánh giá.

 • 338101.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thành Long;  Người hướng dẫn : Đào Phương Nam; Phan Xuân Minh (2023)

 • Tổng quan về điều khiển dự báo phi tuyến và mô hình robot tự hành. Điều khiển dự báo tuyến tính và phi tuyến trong các hệ chuyển động. Điều khiển bám theo quỹ đạo của robot tự hành chủ có xét đến góc hướng.

 • 338099.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Dương Anh Tuấn;  Người hướng dẫn : Vũ Hoàng Phương; Nguyễn Văn Liễn (2023)

 • Giới thiệu xu hướng phát triển hiện nay của nghịch lưu nguồn áp, cấu trúc nghịch lưu nguồn áp ba mức, phương pháp điều chế cho nghịch lưu hình T, diều khiển mạch vòng dòng điện. Nêu phương pháp điều chế nghịch lưu hình T ba pha. Điều khiển nối lưới cho nghịch lưu hình T ba pha, trong chế độ độc lập. Thực nghiệm điều chế nghịch lưu hình T ba pha

 • 338077.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Phạm Thành Chung;  Người hướng dẫn : Trần Văn Tớp; Phạm Hồng Thịnh (2023)

 • Tổng quan truyền sóng trên đường dây truyền tải hỗn hợp. Nêu ảnh hưởng của môi trường đặt cáp đến quá điện áp trên đường dây truyền tải hỗn hợp. Bảo vệ cách điện vỏ cáp. Tính toán phân bố điện áp dọc theo chiều dài cáp. Quá điện áp cộng hưởng do sóng hài.

 • 338076.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thu Hà;  Người hướng dẫn : Hoàng Sĩ Hồng; Cung Thành Long (2023)

 • Tổng quan về cảm biến thụ động không dây sóng âm bề mặt. Xây dựng thuật toán đọc pha của tín hiệu phản hồi, thuật toán đọc đồng thời các tín hiệu phản xạ trong hệ đa cảm biến SAW OFC.

 • 332761-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Ngô Mạnh Tùng;  Người hướng dẫn : Phạm Quang Đăng; Nguyễn Huy Phương (2023)

 • Tổng quan về hệ điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; thiết kế bộ quan sát ứng dụng điều khiển không dùng cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu từ trường dọc trục; mô hình và kết quả mô phỏng thời gian thực.

 • 332721-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Hà Văn Phương;  Người hướng dẫn : Lê Minh Hoàng; Đào Trung Kiên (2022)

 • Tổng quan mạng cảm biến không dây và nhu cầu về năng lượng, nhu cầu năng lượng của mạng cảm biến và thách thức; thiết kế và triển khai nền tảng mô phỏng mạng cảm biến không dây có tính đến yếu tố năng lượng; tối ưu hóa lịch trình mạng cảm biến.

 • 332718-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Phí Hoàng Nhã;  Người hướng dẫn : Đào Quang Thủy; Phạm Hùng Phi (2022)

 • Tổng quan về động cơ từ trở; phương trình đặc tính từ thông của động cơ từ trở có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ; điều khiển backstepping cho động cơ từ trở được phát triển theo mô hình kết hợp phi tuyến; thiết kế bộ điều khiển backsetpping kết hợp bộ quan sát trạng thái phi tuyến, bộ ước lượng bằng mạng nơ ron nhân tạo.

 • 332692-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Đình Đạt;  Người hướng dẫn : Nguyễn Quang Địch; Nguyễn Huy Phương (2022)

 • Tổng quan về ổ từ kiểu lai; nghiên cứu cấu trúc mới ổ từ kiểu lai; nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển cho ổ từ kiểu lai khe phân cách; xây dựng mô hình thực nghiệm và các kết quả thực nghiệm.