Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan về các công trình nghiên cứu và hiện trạng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nghiên cứu, lựa chọn cấu trúc, thông số các phần tử chính và hoạt động của hệ thống quang điện mặt trời. Nghiên cứu và phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới cho nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam. Tác động của cơ chế trợ giá đến phát triển điện mặt trời.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên; Trần Văn Phú (2015)

 • Tổng quan về công nghệ lạnh đông thực phẩm, về mô hình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình cấp đông thực phẩm, mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý. Giới thiệu mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý của cá thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền chất và mô phỏng quá trình cấp đông cá thu. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình cấp đông và các giải pháp tiết kiệm năng...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Chí Phi;  Advisor : Lê Văn Doanh; Phùng Anh Tuấn (2016)

 • Tổng quan về vật liệu từ vô định hình và máy biến áp. Khảo sát biến dạng của vật liệu từ vô định hình do hiệu ứng từ giảo. Khảo sát mối liên hệ cơ - từ trong lõi thép máy biến áp. Sự rung ồn trong lõi thép vô định hình do hiệu ứng từ giảo

 • Thesis


 • Authors : Lê Thái Hiệp;  Advisor : Lê Văn Doanh; Nguyễn Thế Công (2016)

 • Tổng quát về hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Mô hình hóa hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel. Nghiên cứu tính ổn định của hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel với lưới cô lập. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Nghiên cứu xác định trạm điện gió phù hợp với trạm điện diesel đã có ở&...

 • Thesis


 • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoài Linh; Phạm Hồng Thịnh (2014)

 • Luận án nghiên cứu và phát triển một phương pháp mới sử dụng mạng nơron nhân tạo MLP (MultiLayer Perceptron) độc lập hoặc phối hợp với thuật toán tổng trở (thuật toán tổng trở tính toán trên máy tính hoặc thuật toán tổng trở trong các rơle khoảng cách thực tế) để cho phép ước lượng vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện được chính xác hơn. Đồng thời các mạng MLP cũng được sử dụng để ướ...

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Trọng Chưởng;  Advisor : Phạm Văn Hòa; Đào Quang Thạch (2012)

 • Trình bày về Nguồn điện phân tán và các ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành lưới điện phân phối. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới điện phân phối. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Nghiên cứu ổn định điện áp trong lưới điện phân phối có&#x...