Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Võ Thu Hà;  Advisor : Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Phạm Thục Anh (2012)

  • Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động tay máy công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng cho điều khiển bám quỹ đạo của tay máy công nghiệp. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp tay máy có độ cứng vững thấp. Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển cho hệ chuyển động tay máy công nghiệp.