Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

  • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

  • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.