Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Phương;  Advisor : Trần Trọng Minh; Phạm Quang Đăng (2014)

 • Luận án giới thiệu điều chế vector không gian và mô hình toán học nghịch lưu ba pha nguồn z; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho pin mặt trời; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho hệ phát điện sức gió; mô phỏng thời gian thực và thí nghiệm cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z.