Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan về các công trình nghiên cứu và hiện trạng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nghiên cứu, lựa chọn cấu trúc, thông số các phần tử chính và hoạt động của hệ thống quang điện mặt trời. Nghiên cứu và phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới cho nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam. Tác động của cơ chế trợ giá đến phát triển điện mặt trời.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Khuê;  Advisor : Nguyễn Xuân Tiên; Trần Văn Phú (2015)

 • Tổng quan về công nghệ lạnh đông thực phẩm, về mô hình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình cấp đông thực phẩm, mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý. Giới thiệu mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý của cá thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền chất và mô phỏng quá trình cấp đông cá thu. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình cấp đông và các giải pháp tiết kiệm năng...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Chí Phi;  Advisor : Lê Văn Doanh; Phùng Anh Tuấn (2016)

 • Tổng quan về vật liệu từ vô định hình và máy biến áp. Khảo sát biến dạng của vật liệu từ vô định hình do hiệu ứng từ giảo. Khảo sát mối liên hệ cơ - từ trong lõi thép máy biến áp. Sự rung ồn trong lõi thép vô định hình do hiệu ứng từ giảo

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thái Hiệp;  Advisor : Lê Văn Doanh; Nguyễn Thế Công (2016)

 • Tổng quát về hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Mô hình hóa hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel. Nghiên cứu tính ổn định của hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel với lưới cô lập. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió - diesel trong lưới cô lập. Nghiên cứu xác định trạm điện gió phù hợp với trạm điện diesel đã có ở&...