Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Khiêm;  Advisor : Trần Đình Long; Đỗ Xuân Khôi (2015)

  • Tổng quan năng lượng gió, nguồn năng lượng của tương lai, hiện trạng phát triển năng lượng gió trên thế giới, những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực điện gió, điện gió tại Việt Nam. Đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện. Mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến thông số vận hành của lưới điện địa phương. Ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến độ tin cậy cung&...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vũ Thanh;  Advisor : Bùi Đình Tiếu; Phạm Hùng Phi (2015)

  • So sánh động cơ IM (động cơ không đồng bộ) và động cơ LSPMSM (động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới); mô hình hóa, cấu trúc rôt động cơ LSPMSM. Mô hình liên kết giữa mạch điện - từ trường. Thiết kế điện từ động cơ LSPMSM. Tối ưu động cơ LSPMSM 7,5kw.

  • -


  • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

  • Tổng quan về các công trình nghiên cứu và hiện trạng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nghiên cứu, lựa chọn cấu trúc, thông số các phần tử chính và hoạt động của hệ thống quang điện mặt trời. Nghiên cứu và phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới cho nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam. Tác động của cơ chế trợ giá đến phát triển điện mặt trời.