Tìm kiếm nâng cao

Current filters:


Current filters:


Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Minh Tấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công; Lê Minh Doanh (2013)

  • Luận án trình bày về tổng quan về tình hình nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu động cơ điện tuyến tính hiện nay. Khái quát chung về kiến thức cơ bản và thuật toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình thực nghiệm động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình trường động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xâ...