Tìm kiếm nâng cao

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Minh Tấn;  Advisor : Nguyễn Thế Công; Lê Minh Doanh (2013)

  • Luận án trình bày về tổng quan về tình hình nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu động cơ điện tuyến tính hiện nay. Khái quát chung về kiến thức cơ bản và thuật toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình thực nghiệm động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình trường động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xâ...

  • Thesis


  • Authors : Đoàn Đức Tùng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thanh; Đặng Văn Đào (2009)

  • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Phương pháp thiết kế mạch điện và mạch từ. Xây dựng biểu thức mô tả qua hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí. Thiết kế&#x...