Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trương Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoài Linh; Phạm Hồng Thịnh (2014)

  • Luận án nghiên cứu và phát triển một phương pháp mới sử dụng mạng nơron nhân tạo MLP (MultiLayer Perceptron) độc lập hoặc phối hợp với thuật toán tổng trở (thuật toán tổng trở tính toán trên máy tính hoặc thuật toán tổng trở trong các rơle khoảng cách thực tế) để cho phép ước lượng vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện được chính xác hơn. Đồng thời các mạng MLP cũng được sử dụng để ướ...