Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Khiêm;  Advisor : Trần Đình Long; Đỗ Xuân Khôi (2015)

  • Tổng quan năng lượng gió, nguồn năng lượng của tương lai, hiện trạng phát triển năng lượng gió trên thế giới, những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực điện gió, điện gió tại Việt Nam. Đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện. Mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến thông số vận hành của lưới điện địa phương. Ảnh hưởng của nhà máy điện gió đến độ tin cậy cung&...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Vũ Thanh;  Advisor : Bùi Đình Tiếu; Phạm Hùng Phi (2015)

  • So sánh động cơ IM (động cơ không đồng bộ) và động cơ LSPMSM (động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới); mô hình hóa, cấu trúc rôt động cơ LSPMSM. Mô hình liên kết giữa mạch điện - từ trường. Thiết kế điện từ động cơ LSPMSM. Tối ưu động cơ LSPMSM 7,5kw.