Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nam lứa tuổi 15 - 17 ở Hà Nội
Authors: Trần Nguyên Lân
Advisor: Trần Bích Hoàn
Keywords: Nhân trắc học; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan: sự phát triển của nhân trắc học trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm tâm sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh lứa tuổi 15-17, đặc điểm nhân trắc học phần dưới cơ thể nam, phương pháp nghiên cứu. Nội dung, phương pháp, chương trình nghiên cứu, các dấu hiệu nhân trắc, xử lý kết quả nghiên cứu. Xử lý và phân tích kết quả nghiên cứu: đặc điểm cơ thể và nhận xét.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15008
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254152.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254152-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 174,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.