Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp giữ chân người lao động có năng lực tại Công ty tàu dịch vụ dầu khí
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: Nguồn nhân lực; Quản lý
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận nguồn nhân lực và các yếu tố duy trì nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực hiện tại của PTSC Marine. Một số giải pháp giữ chân người lao động có năng lực tại PTSC Marine.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15009
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254165.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 916,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.