Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt siêu hoạt tính để xử lý tẩy sạch cặn dầu
Authors: Nguyễn Văn Hải
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Cặn đầu; Xử lý
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp xác định hoạt tính tẩy sạch thông qua độ mao dẫn. Phương pháp biến tính dầu thông, nguồn nguyên liệu có sẵn tại Việt Nam bằng quá trình oxy hóa không sử dụng đến axit. Thử nghiệm chất phụ gia enzyme amylase với hàm lượng nhỏ để thu được kết quả khả quan.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15026
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254236.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254236-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.