Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cracking dầu nhờn thải sử dụng xúc tác cân bằng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Authors: Vũ Văn Thống
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Dầu nhờn; Cracking xúc tác
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phân tích đặc tính kỹ thuật của xúc tác cân bằng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Phương pháp và các điều kiện tái sinh xúc tác. Xác định các tính chất của dầu nhờn thải. Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình cracking dầu nhờn thải trong pha lỏng. Xác định các tính chất của sản phẩm lỏng thu được
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15027
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254238.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254238-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.