Thông tin tài liệu


Title: Mô hình thú mồi với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú
Authors: Đào Tuấn Anh
Advisor: Hà Bình Minh
Keywords: Mô hình toán học; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15028
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254244.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 901,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254244-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.