Thông tin tài liệu


Title: Mô hình chuỗi thời gian và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán / Chu Thị Phượng
Authors: Chu Thị Phượng
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Chuỗi thời gian; Mô hình; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chuỗi thời gian. Mô hình dừng tuyến tính. Mô hình ARCH và GARCN. Ứng dụng mô hình ARCH và GARCN trong phân tích chứng khoán.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15031
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254248.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 823,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254248-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 106,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.