Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo chất liệu từ trên cơ sở hạt nano từ tính có các lớp phủ khác nhau
Authors: Lương Xuân Điển
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Vật liệu từ; Hạt nano; Chế tạo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày chế tạo vật liệu SrFe12O19 bằng phương pháp đồng kết tủa, thủy nhiệt, sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu NiFe2O4 bằng phương pháp sol-gel thủy nhiệt. Chế tạo vật liệu SrFe2O4, SrFe12O19/NiFe24 và khảo sát cấu trúc, tính chất từ của các vật liệu NiFe2O19 và core-shell của SrFe12O19/SiO2 và SrFe12O19/NiFe2O4. Phát triển ống nano cacbon bằng phương pháp ACCVD.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15055
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254721.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254721-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.