Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình chuyển hóa dầu phi thực phẩm để thu nhiên liệu lỏng
Authors: Nguyễn Hoài Sơn
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Chiết xuất
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15060
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254726.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254726-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.