Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung
Authors: Tạ Xuân Giang
Advisor: Lê Thanh Nhu
Keywords: Trường cao đẳng; Giao viên; Chất lượng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về giáo viên và yêu việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy thực hành cơ khí tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt - Hung. Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề cơ khí tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt - Hung.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản lý và đào tạo nghề
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15062
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254728.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 985,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254728-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 111,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.