Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận, một số tính chất của tinh bột đậu xanh (vigna radiata) và khả năng ứng dụng
Authors: Lương Hồng Nga
Advisor: Bùi Đức Hợi
Hoàng Đình Hoà
Keywords: Đậu xanh; Tinh bột
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tính chất công nghệ của hạt đậu xanh. Cải tiến qui trình thu hồi tinh bột đậu xanh. Tính chất và cấu trúc của tinh bột đậu xanh. Quá trình biến tính thuỷ nhiệt của tinh bột đậu xanh. Quá trình oxi hoá bột bằng NaClO. Ứng dụng của tinh bột đậu xanh trong sản xuất miến. Ứng dụng tinh bột đậu xanh trong sản xuất trứng luộc chay. Quá trình biến tính thuỷ nhiệt để đánh giá tác động của quá trình ngâm hạt đến chất lượng tinh bột. Ứng dụng tinh bột biến tính bằng NaClO trong sản xuất màng tinh bột
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ Chế biến thực phẩm và Đồ uống
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15080
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139885.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139885-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 695,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.