Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ trong lĩnh vực đạo tạo
Authors: Phí Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Trường cao đẳng; Đào tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. Thực trạng năng lực cạnh tranh của trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ trong lĩnh vực đào tạo
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15089
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105866.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.