Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường điện một người mua ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Thị trường; Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về cấu trúc thị trường và các mô hình tổ chức thị trường điện lực. Phân tích hiện trạng cơ chế quản lý thị trường điện một người mua ở Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường điện một người mua ở Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15090
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105867.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.