Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp tính tổn thất điện năng và bù kinh tế trên lưới điện phân phối
Authors: Đoàn Văn Sâm
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện năng; Tổn thất; Tính toán; Mạng điện; Phân phối; Kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về lưới phân phối và vấn đề tổn thất điện năng. Phương pháp tính toán bù công suất phản kháng để giảm tổn thất điện năng. Áp dụng phương pháp phân tíhc kinh tế giải bài toán bù công suất phản kháng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15099
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208523 .pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.