Thông tin tài liệu


Title: Các kỹ thuật ứng dụng trong quản trị dự án phần mềm : Quản trị phạm vi, quản trị thời gian hoàn thành và rủi ro dự án phần mềm
Authors: Hoàng Ngọc Phương
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Dự án; Phần mềm; Giải pháp
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý dự án, kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý dự án, một số biện pháp và kỹ thuật ngăn chặn và phòng chống rủi ro phát sinh trong xây dựng và thực hiện dự án. Đề xuất biện pháp quản trị dự án và rủi ro dự án
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15102
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

105

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129065.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.