Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp công nghệ điều khiển quá trình thuỷ phân bột ngô bằng chế phẩm enzim để ứng dụng trong chế biến thực phẩm
Authors: Phạm Thị Thanh Huyền
Advisor: Hoàng Đình Hoà
Phạm Thu Thuỷ
Keywords: Bột ngô; enzim
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Ứng dụng công cụ toán học trong quá trình thuỷ phân bột ngô bằng các chế phẩm enzim amilaza để sản phẩm thuỷ phân có cơ cấu thành phần theo yêu cầu công nghệ đã định trước. Trên cơ sở đó đưa ra một số quy trình công nghệ nhằm đạt mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm theo mong muốn và nâng cao hiệu quả kinh tế của quy trình công nghệ
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Chế biến Thực phẩm và Đồ uống
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15125
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139896.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.