Thông tin tài liệu


Title: Tính toán tĩnh và dao động của kết cấu tấm Composite áp điện
Authors: Lê Kim Ngọc
Advisor: Trần Ích Thịnh
Keywords: Vật liệu áp điện; Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu lí thuyết về vật liệu áp điện, về tấm composite lớp để từ đó xây dựng thuật toán và chương trình tính cho phép mô tả ứng xử tĩnh và dao động của tấm composite áp điện. Trên cơ sở thuật toán và chương trình tính thiết lập tác giả nghiên cứu những ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến ứng xử tĩnh và dao động của kết cấu tấm composite áp điện. Tính toán điều khiển chuyển vị kết cấu tấm composite có gắn những lớp hoạc những miếng áp điện. Ứng dụng thuật toán di truyền để giải bài toán tối ưu liên quan đến kết cấu tấm coposite áp điện. Thực nghiệm để nghiên cứu ứng xử tĩnh và động kết cấu tấm coposite
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15126
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139897.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139897-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 940,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.