Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite có gân gia cường
Authors: Trần Hữu Quốc
Advisor: Trần Ích Thịnh
Keywords: Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nhằm xây dựng được thuật toán và chương trình phần tử hữu hạn để mô hình hóa và tính toán số các bài toán tĩnh, bài toán động và bài toán bền cho các kết cấu tấm composite có gân gia cường lệch tâm. Tiến hành thực nghiệm đo tần số dao động riêng của kết cấu tấm composite có gân gia cường với gân có các hình dạng mặt cắt ngang để kiểm nghiệm kết quả lý thuyết
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15130
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139902.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139902-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.