Thông tin tài liệu


Title: Giải một số lớp bài toán điều khiển tối ưu rời rạc bằng phương pháp Monte-Carlo và các ứng dụng
Authors: Trần Cảnh
Advisor: Nguyễn Quý Hỷ
Tống Đình Quỳ
Keywords: Toán điều khiển rời rạc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng những phương pháp mới thích hợp để giải sổ bài toán điều khiển rời rạc. Cải tiến các mô hình tính toán kinh điển. Thiết lập hàm mục tiêu của bài toán, mở rộng phạm vi nghiên cứu của các bài toán điều khiển rời rạc vào các mô hình hồi quy phi tuyến
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15149
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139918.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139918-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 267,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.