Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số bài toán xấp xỉ hàm số và quá trình ngẫu nhiên bằng hệ mờ
Authors: Hoàng Việt Long
Advisor: Bùi Công Cường
Nguyễn Cảnh Lương
Keywords: Hệ mờ; Xấp xỉ hàm số; Xấp xỉ ngẫu nhiên
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Bao gồm một số kiến thức cơ sở. Xấp xỉ hàm số bởi hệ mờ. Đánh giá tốc độ xấp xỉ đều của hệ mờ trong bài toán xấp xỉ hàm số. Xấp xỉ lớp các quá trình ngẫu nhiên bởi hệ mờ.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Đảm bảo toán cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15152
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139922.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 895,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139922-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 252,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.