Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng tại Hải Phòng
Authors: Lê Khắc Nam
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Cổ phần hóa; Doanh nghiệp nhà nước; Xây dựng
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Phân tích thực trạng công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Hải Phòng nói chung và của các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố nói riêng, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến trình, vận dụng để cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở ngành xây dựng Hải Phòng
Description: Luận văn thạc sĩ- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15172
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128680.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 708,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.