Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính Công ty liên doanh sản xuất thép VINAUSTEEL
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Hiệu quả; Hoạt động kinh tế; Kinh doanh; Sản xuất; Tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết về tài chính doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty VINAUSTEEL.
Description: Luận văn thạc sĩ- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15174
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128688.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.