Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình xung và dao động điện áp - Các giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối
Authors: Võ Tiến Chung
Advisor: Pham Đăng Khải
Keywords: Điện áp; Xung; Dao động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết chung về quá trình xung và dao động điện áp. Dao động điện áp và các phương pháp toán dao động điện áp. Chất lượng điện áp và các phương pháp điều chỉnh chất lượng điện áp - chương trình tính toán. Tính toán áp dụng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp ở lưới phân phối Nghệ An. Kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15177
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208524.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208524-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 41,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.