Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Chất lượng đào tạo; Trường trung học
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp. Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1520
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253129.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253129-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.