Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp mở rộng tín dụng ngắn hạn trong chiến lược phát triển kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vai trò của tín dụng ngắn hạn trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại; thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn trong chiến lược phát triển kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ. Kiến nghị đưa ra: cần điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ; sớm hoàn thiện sửa đổi luật của tổ chức tín dụng v.v.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15221
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207853.pdf
    Restricted Access
  • Size : 773,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207853-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 64,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.