Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng và xây dựng một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường quản lý kinh tế công nghiệp
Authors: Nghiêm Viết Hoàng
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Đào tạo; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng và chất lượng đào tạo; đánh giá và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường quản lý kinh tế công nghiệp. Kiến nghị đưa ra: cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ Ĩ và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về giáo dục và đào tạo; nhanh chóng ban hành quy chế mới về chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; ban hành các chuẩn mực mới trong công tác kiểm định đánh giá chất lượng đối với các cơ sở đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp v.v.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15246
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207881.pdf
    Restricted Access
  • Size : 892,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207881-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 50,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.