Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè xanh chất lượng cao
Authors: Ngô Xuân Cường
Advisor: Nguyễn Duy Thịnh
Hà Duyên Tư
Keywords: TP370
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố công nghệ trong quá trình sản xuất, tạo ra những biến đổi có lợi về màu sắc, mùi vị, hình dáng, kích thước cho việc lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất chè xanh chất lượng cao.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Công nghệ bảo quản và sơ chế nông lâm sản xuất sau thu hoạch
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15256
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139930.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139930-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 881,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.