Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ khai thác tổ hợp Polyphenol từ lá chè xanh Việt Nam và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
Authors: Vũ Hồng Sơn
Advisor: Hà Duyên Tư
Nguyễn Duy Thịnh
Keywords: Polyphenol; Chè xanh
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xác định hàm lượng, hoạt tính sinh học của polyphenol trong chè xanh. Xây dựng quy trình chiết, tinh chế polyphenol từ chè xanh phế loại. Phân tích thành phần chế phẩm polyphenol. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm polyphenol chè xanh trong công nghệp thực phẩm.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Chế biến thực phẩm và đồ uống
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15258
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139932.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139932-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 993,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.