Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhà nước về pháp luật đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Vũ Thị Thúy Ngà
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Thị trường chứng khoán; Quản lý nhà nước
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý nhà nước đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thực trạng, đổi mới quản lý nhà nước về pháp luật đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Kinh tế
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15260
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139934.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139934-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 755,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.